ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 29,00 Kč (1,19 EUR)

KONTAKTY

František Voltr
Smetanovo nábřeží 1182
500 02 Hradec Králové 2
e-mail: knihy@antikvariat390.cz
Nejsme plátci DPH.

 

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Antikvariát 390

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení:

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují postup při prodeji zboží v internetovém obchodě

ANTIKVARIÁT 390, mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající: dle těchto Obchodních podmínek

je dodavatel (taktéž provozovatel) František Voltr, se sídlem Smetanovo nábřeží 1182,

500 02 Hradec Králové. Dodavatel je zapsán v ŽR. Dodavatel není plátcem DPH.

IČ: 01611496

Email: knihy@antikvariat390.cz

mobil: +420 737 937 381

Číslo účtu při platbě v České republice.

Číslo účtu:  670100-2210546043/6210 mBank

Číslo účtu při platbě ze zahraničí.

CZ42 6210 6701 0022 1054 6043

BREXCZPP

 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována výhradně elektronickou poštou.

1.4. Předmětem prodeje jsou především použité knihy, kde jejich stav odpovídá stáří a míře

opotřebení.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy

(včetně obchodních podmínek).

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Seznam zboží na stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží.

3.2.Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky

bude vypočtena celková cena za zboží, zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

3.3. K objednání zboží zákazník řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku závazně potvrdí.

Řádně vyplněná a odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

3.4 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

( například písemně, telefonicky, elektronickou poštou).

3.6. Všechny ceny zboží jsou konečné a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky a jsou

uvedeny v českých korunách a eurech. Objednávky pro Českou republiku budou účtovány

v českých korunách a objednávky pro Slovenskou republiku budou účtovány v eurech.

3.7. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém

obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a

Slovenské republiky. Pro ostatní státy bude po odeslání objednávky kolik se má platit za balení

a dopravu posláno dodatečně.

3.8.Kupující či prodávající bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to

zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

4. Platební podmínky

4.1.  Platba předem v České republice na účet č. 670100-2210546043/6210. Platbu je možné

provést bezhotovostním převodem nebo složenkou. Jako var. symbol uvedete č. objednávky,

které obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Platba předem ze zahraničí :

CZ42 6210 6701 0022 1054 6043

BREXCZPP

Platbu je možné provést bezhotovostním převodem nebo složenkou. Jako var. symbol uvedete

č. objednávky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Platba za poštovné při platbě předem: Platbu předem lze provést pro všechny státy.

• Česká pošta - platba převodem 79 Kč  (Česká republika).

• Slovenská pošta - platba převodem 5,93 EUR (Slovenská republika).

• Zásilkovna.cz  - platba převodem 69 Kč (Česká republika).

• Zásilkovna.cz  - platba převodem 3,59 EUR (Slovenská republika).

• Uloženka.cz  - po vybrání pobočky se Vám ukáže cena dopravy (Česká republika).

• Uloženka.cz  - po vybrání pobočky se Vám ukáže cena dopravy (Slovenská republika).

Platba dobírkou při převzetí zboží: Platbu dobírkou lze provest jen pro Českou republiku a

Slovenskou republiku pro ostatní státy to nelze.

• Česká pošta - dobírka 149 Kč (Česká republika).

• Slovenská pošta - dobírka 7,41 EUR (Slovenská republika).

• Zásilkovna.cz  - dobírka 89 Kč (Česká republika).

• Zásilkovna.cz - dobírka 4,33 EUR (Slovenská republika).

• Uloženka.cz - po vybrání pobočky se Vám ukáže cena dopravy (Česká republika).

• Uloženka.cz - po vybrání pobočky se Vám ukáže cena dopravy (Slovenská republika).

4.2. Případě platby na dobírku je kupní cena splatná  pří převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo společně se zbožím.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty s.p., Slovenské pošty a.s. a Zásilkovna.cz na

pobočky Z-Point, Uloženka.cz.

5.2. Zakoupené zboží  bude dodavatelem odesláno prostřednictvím České pošty s.p.,Slovenské

pošty a.s., Zásilkovna.cz, Uloženka.cz.

Objednávky posíláme každé úterý, aby objednávka odešla v úterý musí být přijata nejdéle

do 12 hodin v sobotu.

5.3. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů naleznete na stránkách České pošty

s.p., Slovenské pošty a.s., Zásilkovna.cz, Uloženka.cz.

5.4. Osobní odběr není možný.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v objednávce je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující nepřevezme

zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

6.1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky

dodání.

6.2. Zákazník má právo v souladu s § 53. odst. 7  občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy

do 14 dnů od převzetí zboží (zboží musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí)

s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM podle § 53 odst. 8, u kterých byl porušen

obal, ostatní zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a je li to možné, v původním

obalu. Kupující posílá zboží na vlastní náklady. Peníze za zboží včetně poštovného( tj. původní

zaslání zboží od prodávajícího ke kupujícímu) Vám budou vráceny do 14 dnů.

6.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či

částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím

vzniklé. Nárok na  úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranné započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. Zrušení objednávky

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka:

7.1.Pokud by nebylo možné dodat všechno objednané zboží zákazníkem.

7.2. Nebo, pokud zákazník vyplní nesprávné resp. nepřesné dodací údaje.

7.3. Pro dodání jiného počtu zboží si zákazník vytvoří novou objednávku

7.4. Pokud zákazník při výběru platby předem neuhradí kupní cenu do 7 dnů od vytvoření

objednávky.

7.5. Neuhradí-li zákazník plnou kupní cenu vč. nákladů na dopravu.

7.6 Pokud zákazník chce dodat zboží v termínu, který není možný splnit.

7.7. Po dohodě s kupujícím.

 

8. Záruční podmínky a reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy

(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

8.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení  zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Kratší životnost výrobků v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou

reklamovat.

8.4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu

s daným výrobkem, není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. Záruční doba uvedena

na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují

v rámci své podknikatelské činnosti (nákup na IČ).

8.5. Délka záruky na zboží označené: Použitá / Použité je záruka 12 měsíců a Nová / Nové je

záruka 24 měsíců.

8.6. Zboží označené stavem Použitý / Použitá: U věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost

za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka,

odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím.

Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzní lhůta pro vytknutí vady

kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 ods. 3 občanského zákoníku).

U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců

ode dne převzetí věci kupujícím.

8.7. Jelikož je předmětem prodeje použité zboží, nelze jej v případě reklamace vyměnit,

prodejce preferuje jako vyřízení reklamace vrácení prostředků zákazníkovi.

8.8. V případě, že věc pří převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo

na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího

kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy

odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo

rozpor s kupní smlovou sám způsobil.Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti

měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejim převzetí, pokud to

neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.9. V případě doručení zboží v poškozeném balení sepište na místě reklamační lístek a informujte

nás.

9. Postup reklamace

9.1.1. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme

poslat e-mail nadepsaný ''reklamace'', kde uvede zejména název zboží, číslo prodejního dokladu

a popis závady/poškození.

9.1.2. Zákazníkovi se ozveme a domluvíme reklamaci.

9.1.3. Reklamované zboží zasílejte proti potvrzení o převzetí přepravcem na Podací lístek

(tzv. Doporučeně).

9.1.4. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

 

Vyřízení reklamace

9.2.1. Dodavatel o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dní od doručení a vyrozumí kupujícího

e-mailem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode dne

doručení reklamovaného zboží, pokud se prodávající  a kupující nedohodne na delší lhůtě.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové

rozhraní obchodu( včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo

třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení

nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 53 a odst. 1 občanského zákoníku.

10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé

v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové

stránky v rozporu s jejich určením.

 

11. Ochrana osobních údajů  a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníka osobní údaje zákazníků ,

a to: jméno a přijmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,

adresu elektronické pošty, telefonní číslo atp. (dále společně vše jen jako ,,osobní

údaje''). Tyto údaje slouží k účetní evidenci a zaslání zboží, vedení uživatelského

účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícího.

11.2. Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem

obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (pří registraci, ve

svém uživatelském účtu, pří objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím

bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen

o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.11.4.)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého

a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.7.2. požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci

osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou,

prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li

prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad

pro ochranu osobních údajů. Tímto  ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího

obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přeměřenou úhradu nepřevyšující náklady

nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožim, službami

nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí

se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy

plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující

souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. Doručování

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní

smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou

poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních

služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické

pošty uvedenou v jeho uživatelském

účtu.

 

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený

kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,

že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající

z obečně závazných právních předpisů.

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Smetanovo nábřeží 1182, 500 02 Hradec Králové, adresa

elektronické pošty knihy@antikvariat390.cz, mobil +420 737 937 381.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a

zákazníkem od 1.1.2017.

Dodavatel si vyhrazuje  právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným

způsobem na internetových stránkách www.antikvariat390.cz

YzFkYjc2ND